Dialoogtafel

De Dialoogtafel Groningen zet zich in voor de regio die wordt getroffen door aardbevingen. Het doel is om breed gedragen maatregelen tot stand te laten komen, die de negatieve effecten van gaswinning kunnen compenseren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe vorm voor de dialoog.

Meer over de Dialoogtafel

Groningse leefbaarheid en woningmarkt zwaar onder druk

21 januari 2016

"Bewoners voelen zich onveilig en koopwoningmarkt functioneert slecht." Vandaag ontving de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de eindconclusies en adviezen van...

Lees verder

Uitnodiging presentatie resultaten Woningmarktonderzoek

6 januari 2016

Op donderdag 21 januari a.s. presenteert TU Delft het eindrapport met de definitieve resultaten en conclusies van het Woningmarktonderzoek.

U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Van 17.00 – 19.00 presenteert hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft de ...

Lees verder

Dialoogtafel ten einde: verslag afscheid op 17 december

21 december 2015

Op donderdag 17 december waren alle betrokkenen bij de Dialoogtafel op uitnodiging van Max van de Berg bijeen in het Provinciehuis om het einde van de Dialoogtafel te markeren. Als gastheer opende hij de bijeenkomst met een korte terugblik. Hij erkende dat het "loslaten in vertrouwen" toch ...

Lees verder