Nieuws

Groningse leefbaarheid en woningmarkt zwaar onder druk

Geplaatst op:

“Bewoners voelen zich onveilig en koopwoningmarkt functioneert slecht.” Vandaag ontving de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de eindconclusies en adviezen van het Woningmarktonderzoek, uit handen van de begeleidingscommissie Woningmarkt van de Dialoogtafel. Het Woningmarktonderzoek is een breed onderzoek naar verschillende aspecten

Lees verder

Uitnodiging presentatie resultaten Woningmarktonderzoek

Geplaatst op:

Op donderdag 21 januari a.s. presenteert TU Delft het eindrapport met de definitieve resultaten en conclusies van het Woningmarktonderzoek. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Van 17.00 – 19.00 presenteert hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU

Lees verder

Dialoogtafel ten einde: verslag afscheid op 17 december

Geplaatst op:

Op donderdag 17 december waren alle betrokkenen bij de Dialoogtafel op uitnodiging van Max van de Berg bijeen in het Provinciehuis om het einde van de Dialoogtafel te markeren. Als gastheer opende hij de bijeenkomst met een korte terugblik. Hij

Lees verder

Waardevermeerdering: van tijdelijk oneerlijk naar helemaal weg?

Geplaatst op:

De Dialoogtafel heeft vorig najaar een tijdelijke waardevermeerderingsregeling vastgesteld. Deze regeling is geformaliseerd door de provincie, de uitvoering ligt bij het  Samenwerkingverband Noord-Nederland (SNN). De regeling voorzag erin dat iedereen die in eerst negen, later elf, gemeenten erkende schade van 1.000

Lees verder

Tussenadvies Woningmarkt aan Nationaal Coördinator

Geplaatst op:

“aanpassen waardedalingsregeling en een uitgebreidere opkoopregeling” Gisteren heeft de begeleidingscommissie Woningmarkt van de Dialoogtafel een tussenadvies aan de NCG aangeboden op basis van de resultaten van het woningmarktonderzoek. Het Woningmarktonderzoek van de Dialoogtafel is een breed onderzoek naar verschillende aspecten

Lees verder

Reactie Groninger Gasberaad op Programma NCG

Geplaatst op:

Op 4 november presenteerde Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders zijn MeerJarenProgramma (MJP) Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Vorige week dinsdag (11 november) besprak Alders het programma met de maatschappelijke stuurgroep in oprichting, zijnde Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging. Alders

Lees verder

Uitnodiging: Praat met Commissie Meijdam op 21 november in Bedum

Geplaatst op:

Hoe kan het wonen en leven in Groningen weer even veilig worden als in de rest van Nederland? Over die vraag gaat de Commissie Meijdam in december een advies uitbrengen aan de minister van Economische Zaken Henk Kamp. De commissie is in

Lees verder

Concept Meerjarenprogramma NCG gepresenteerd

Geplaatst op:

Vanochtend presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders het concept van zijn Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. U vindt het concept en een overzicht van vragen en antwoorden hier. De maatschappelijke organisaties van de Dialoogtafel, verenigd in Het Groninger Gasberaad,

Lees verder

Petitie voor eerlijke regeling Waardevermeerdering

Geplaatst op:

Vanaf vandaag kan iedereen die een eerlijke definitieve waardevermeerderingsregeling wil voor het aardbevingsgebied, zijn stem laten horen in een petitie. Dit is een initiatief van Het Groninger Gasberaad, waarin de maatschappelijke organisaties van de Dialoogtafel zich hebben verenigd. Minister Kamp

Lees verder

Groninger Gasberaad eist fonds voor rechtsbijstand

Geplaatst op:

De samenwerkende maatschappelijke organisaties, verenigd in Het Groninger Gasberaad, zijn geschrokken van het feit dat mensen in het aardbevingsgebied geen rechtsbijstandsverzekering meer kunnen afsluiten voor mogelijke juridische procedures rond aardbevingsschade. Ze eisen dat hiervoor een fonds wordt ingericht, dat wordt

Lees verder