Annette van Velde

Land en Tuinbouw Organisatie Noord

Annette van Velde

Annette van Velde Is boerin in Kantens en zit aan Tafel voor LTO Noord. "Boeren hebben een aantal specifieke vraagstukken, maar zijn ook gewoon inwoners van het gebied met dezelfde problemen als anderen."

Met mijn man heb ik een melkveebedrijf met 160 koeien in Kantens. We werken samen op de boerderij, maar zijn ook actief in verschillende besturen. Ik ben bestuurder bij LTO Noord en zit als vertegenwoordiger van de Land en Tuinbouw Organisatie aan Tafel.

Boeren hebben een aantal specifieke problemen door aardbevingen. De monumentale bedrijven zijn kwetsbaar. Zonder aardbevingen zouden bepaalde oude schuren nog decennia kunnen functioneren. Maar scheuren die er sinds jaar en dag zaten, geven nu moeilijkheden. Moet je dan heel veel geld uitgeven aan het herstel of een nieuwe functionele schuur bouwen? Een lastig vraagstuk omdat het gaat om karakteristieke boerderijen in het Groninger land.

Andere vraagstukken hebben te maken met de drainage van de landerijen en de mestkelders. Scheuren in de kelders zijn moeilijk te ontdekken, maar hebben wel grote gevolgen.

Boeren zijn natuurlijk ook gewoon inwoners van het gebied die dezelfde problemen ervaren alsĀ anderen. Iedereen heeft er belang bij dat het onroerend goed in de regio zijn waarde houdt en dat de schade netjes wordt hersteld. Ik zit aan Tafel om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van breed gedragen maatregelen die de regio goed compenseren.