Rinze Kramer

Woningbouwverenigingen

Silhouet

Rinze Kramer Is directeur-bestuurder (algemeen directeur) bij Woningstichting Wierden en Borgen en zit aan Tafel voor 8 woningcorporaties.

Rinze Kramer is directeur-bestuurder (algemeen directeur) bij Woningstichting Wierden en Borgen. Aan de Dialoogtafel vertegenwoordigt hij 8 woningcorporaties, die werkzaam zijn in de Eemsdeltaregio.

Deze 8 corporaties die gezamenlijk circa 10.000 woningen verhuren zijn:

– Wierden & Borgen, Bedum
– Woonstichting Groninger Huis, Zuidbroek
– Woongroep Marenland, Appingedam
– Woonzorg Nederland, Amstelveen
– Acantus, Veendam
– Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW), Uithuizen
– Woningstichting De Delthe, Usquert
– Stichting Woningbouw Slochteren (SWS)