Jan Boer

Groninger Dorpen

Jan Boer

Jan Boer Woont in Leermens en is vice-voorzitter van Groninger Dorpen: "Onze deelname aan de Dialoogtafel zien we als een kans om de input en belangen van alle plattelandsbewoners in te brengen."

Groninger Dorpen is de provinciale koepel van 157 dorpsbelangenorganisaties en 107 dorpshuizenorganisaties in de provincie. Onze vertegenwoordiging aan de Dialoogtafel is in goede handen van Jan Boer. Jan is een betrokken dorpsbewoner en woonachtig in Leermens.

Hij is momenteel bestuurlijk actief als o.a. vice-voorzitter van Groninger Dorpen en lid van onze dorpshuiscommissie. Ook is hij dagelijks bestuurslid van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK), onze landelijke koepel.

Voor Groninger Dorpen staat de leefbaarheid op het Groninger platteland centraal. We zien deelname aan de Dialoogtafel als een kans en een grote uitdaging om de input en belangen van alle plattelandsbewoners in te brengen. Vanuit de wisselwerking met onze leden dorpsbelangen en dorpshuizen krijgen we veel input. Ook kunnen we met hulp van onze leden veel bewoners bereiken.

Vanuit onze zoektocht hoe we een goede vertegenwoordiging kunnen vormen aan Tafel, hebben we het Plattelandspanel ingesteld. Via online peilingen leggen we deelnemers een beperkt aantal actuele stellingen voor. Alle Groningers kunnen zich aanmelden, via onze website www.groningerdorpen.nl. Daarnaast hebben we de mogelijkheid onze leden en het panel bijeen te roepen.

We horen en zien veel problemen maar ook kansen. Onze focus ligt zeker op het verbeteren van het schadeherstelproces, de aanpak rond preventieve maatregelen, compenserende maatregelen en veiligheid. Maar het gaat ons ook om het brede plaatje van toekomstperspectief en leefbaarheid in onze provincie, waaraan zoveel mensen verknocht en trots op zijn. Bijvoorbeeld door het nieuwe leefbaarheidsfonds zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de eigen plannen van dorpen en dorpshuizen, en het op weg helpen van deze initiatieven. Verbindingen leggen met allerlei andere ontwikkelingen, ervaring, initiatieven en netwerken. Samen de schouders eronder!

Een belangrijk punt voor ons is ook eraan bij te dragen dat bewoners makkelijk betrouwbare informatie kunnen vinden rond gaswinning en aardbevingen. Met dit deel van onze website hopen we mensen wegwijs te maken in de brei van informatie. Met nieuws, links en praktische tips maar natuurlijk ook met informatie over ons plattelandspanel en de Tafel. Ook met korte informatie over Samenwerking MijnbouwSchade Groningen (SMS), waar Groninger Dorpen mede-initiatiefnemer van is.