Roelof Schuiling

Natuur- en milieuorganisaties

Roelof Schuiling Is spreekbuis van 50 natuur-, landschaps- en milieuorganisaties. "Als deelnemer aan de Dialoogtafel span ik mij tot het uiterste in om de inwoners van het bevingsgebied een stem te geven waar naar geluisterd wordt."

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) is een stichting die de belangen behartigt van ruim 50 organisaties die actief zijn in Groningen – en meestal in het aardbevingsgebied. Het gaat om natuur-, landschaps- en milieuorganisaties: allemaal clubs die bezig zijn met duurzame energie of verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft dus geen zelfstandig belang, maar is aan de Dialoogtafel spreekbuis en vertegenwoordiger van deze organisaties.

Wij hebben kennis in huis over onder andere energiebesparing, lokale energiecoöperaties en duurzame (decentrale) energie. Daarnaast zijn we betrokken bij een groot aantal projecten die bijdragen aan verbetering van de leefomgeving en van natuur en landschap. We denken dat deze kennis en ervaring in combinatie met onze visie op duurzame economische ontwikkeling goed bruikbaar is aan de Dialoogtafel.

Dichtbij de mensen
Het doel van de Dialoogtafel is herstel van vertrouwen van de inwoners van het aardbevingsgebied in de NAM en de overheid. Dat kunnen we onder meer bereiken door zeggenschap over schadeafhandeling, preventie en compensatie, maar zeker ook over toekomstgerichte, duurzame maatregelen zo dicht mogelijk bij de mensen en organisaties in het aardbevingsgebied neer te leggen.

De Dialoogtafel is voor ons de plaats waar iedereen een ingang moet hebben om inbreng te leveren in het oplossen van de problemen die de gaswinning ons bezorgd. Als deelnemer aan de Dialoogtafel span ik mij tot het uiterste in om de inwoners van het bevingsgebied een stem te geven waar naar geluisterd wordt. Om die reden hebben wij een achterbanberaad ingesteld, waarmee onze aangesloten organisaties kunnen meepraten en meebeslissen over alles wat aan de Dialoogtafel aan de orde is en wij nodigen iedereen uit om zijn of haar mening aan ons kenbaar te maken.