Petitie Waardevermeerderingsregeling

Vindt u ook dat er een eerlijke definitieve Waardevermeerderingsregeling moet komen? Teken dan hieronder de petitie.

Deze petitie is een initiatief van de maatschappelijke organisaties van de Dialoogtafel, verenigd in Het Groninger Gasberaad. Wij maken ons hard voor een eerlijke definitieve compensatieregeling Waardevermeerdering.

Petitie Waardevermeerderingsregeling

Wij
Het Groninger Gasberaad, waarin de maatschappelijke organisaties van de Dialoogtafel Groningen zich hebben verenigd,

constateren
dat er een nog steeds geen eerlijke definitieve waardevermeerderingsregeling is
– dat de tijdelijke regeling zorgt voor een onacceptabele oneerlijke situatie omdat niet iedereen in aanmerking komt, vanwege de gemeentegrenzen en de schadegrens
– dat het budget van de tijdelijke regeling bijna uitgeput is
– waardoor er rond maart 2016 zelfs geen geld meer beschikbaar is voor de mensen die in de tijdelijke regeling daar wel voor in aanmerking komen

en verzoeken
de minister van Economische Zaken Henk Kamp en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders nog dit jaar te komen met een eerlijke definitieve waardevermeerderingsregeling voor álle inwoners die getroffen worden door de gevolgen van de gaswinning.

Ik onderteken deze petitie:

Geen velden gevonden.


We willen natuurlijk zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. U kunt helpen door deze oproep zoveel mogelijk te delen, denk daarbij ook aan uw social media of website.  

Toelichting petitie Waardevermeerdering
Op dit moment is er een tijdelijke regeling Waardevermeerdering van kracht. Er is veel kritiek op deze tijdelijke regeling. Dat is terecht! De Dialoogtafel stelde hem een jaar geleden niet voor niet onder protest vast.
De kritiek gaat vooral over de begrenzing: vanwege het beperkte budget zijn elf gemeenten aangewezen als exclusief gebied voor de regeling. Huiseigenaren die buiten deze gemeentegrenzen wonen maar wel (veel) schade hebben, komen daardoor niet in aanmerking. Ook is er een schadegrens ingebouwd: alleen mensen met een fysieke schade aan hun woning vanaf 1000 euro komen in aanmerking. Dat strookt niet met de oorspronkelijke uitgangspunten voor deze regeling.

Er wordt veel gebruikgemaakt van de waardevermeerderingsregeling. Zoveel dat we verwachten dat het huidige budget van de regeling rond maart 2016 uitgeput is. Daarna is ook voor bewoners die nu wel in aanmerking komen géén geld meer beschikbaar.
Het is dus hoog tijd voor een goede definitieve regeling voor álle inwoners die getroffen worden door de gevolgen van de gaswinning. Lees ook de brief die we hierover naar de Vaste commissie voor Economische Zaken stuurden.
De Nationaal Coördinator Groningen komt binnenkort met zijn Meerjarenprogramma voor een Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Als u de petitie tekent, kunnen we hem samen een krachtig signaal geven.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en toekomstige acties van het Groninger Gasberaad? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.