Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De dialoog krijgt een nieuwe vorm. Wat betekent dat concreet?

Tijdens de vergadering van 3 september is besloten dat de dialoog verder gaat in een nieuwe vorm. Aanleiding daarvoor waren het evaluatierapport ‘Dialoogtafel: Woorden én daden’ en de reacties daarop van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties.
In dit nieuwsbericht en deze Q&A leest u hier meer over.

Kan ik al gebruik maken van de waardevermeerderende maatregelen?

Ja, de tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen is opengesteld. Meer informatie over deze tijdelijke regeling en vindt u hier

 

 

 

 

 

 

Wat doet de Dialoogtafel Groningen eigenlijk?

Aan Tafel overleggen 15 deelnemers met als doel maatregelen tot stand te laten komen of te beoordelen, die de negatieve effecten van gaswinning in Noordoost Groningen compenseren.

Waar praat de Tafel over?

De Tafel buigt zich met voorrang over de veiligheid van bewoners in de regio waar aardbevingen plaatsvinden en over schadeherstel, het versterken van gebouwen en waardevermeerdering van panden met bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Ook bespreekt de Tafel plannen om de dorpen leefbaar te houden en de regio een nieuwe (economische) toekomst te bieden.

Hoe zijn de deelnemers aan Tafel gekozen?

Aan Tafel zitten 15 mensen die ieder staan voor een belang in het gebied waar gas wordt gewonnen. Het gaat om bewoners, boeren, het lokale bedrijfsleven, industrie, NAM en overheden. Maar ook het cultureel erfgoed en natuur- en milieugroeperingen zitten aan Tafel. De meeste deelnemers wonen in de regio.

Hoe vaak komt de Tafel bij elkaar?

De 15 deelnemers en de 2 voorzitters vergaderen eens in de 4 tot 6 weken met z’n allen. Maar zij zien elkaar ook in 2 stuurgroepen van de Tafel. De ene groep houdt zich bezig met het thema leefbaarheid en heeft Jacques Wallage als voorzitter. De andere buigt zich over alles wat met gebouwen te maken heeft (schadeherstel, versterking, waardevermeerdering) en wordt voorgezeten door Jan Kamminga. Daarnaast zijn er nog 7 werkgroepen. Deze werken de besluiten uit die in de ‘grote’ Tafelvergadering zijn genomen. Zo is er een werkgroep die het onderzoek naar de tevredenheid over de schadeafhandeling door de NAM begeleidt en houdt een groepje zich bezig met het opzetten van een loket waar bewoners geld kunnen krijgen voor projecten die de leefbaarheid in hun dorp vergroten. De meeste werkgroepen hebben een van de Tafeldeelnemers als voorzitter en bestaan verder uit mensen van de verschillende organisaties en instellingen die aan de Dialoogtafel zitten.

Waarom kost die Tafel 6 ton per jaar?

Van dat geld worden onder meer de twee voorzitters betaald en de vier stafleden die hen ondersteunen, de huur van het kantoor waar de stafleden werken, de vergaderingen, openbare bijeenkomsten, communicatie en de website van de Tafel. Mensen die als vrijwilliger aan Tafel zitten, kunnen een vergoeding krijgen voor deelname aan vergaderingen.

Wie betaalt de Tafel en de maatregelen die zij neemt?

Het ministerie van Economische Zaken, de provincie Groningen en de NAM.

Kan de Tafel ervoor zorgen dat de gaskraan wordt dichtgedraaid?

Nee, dat kunnen de minister en/of de Tweede Kamer en de rechter. Maar de Tafel heeft wel een rol als het gaat over veiligheid. Bijvoorbeeld door te adviseren over de veiligheidsbepalingen in het gasbesluit van de minister.

Waarom zijn de vergaderingen van de Tafel niet openbaar?

Om zaken voor elkaar te krijgen, is het nodig dat iedereen openhartig spreekt aan Tafel. Dat is lastiger in een openbare vergadering, mensen kunnen zich dan belemmerd voelen om het achterste van hun tong te laten zien. Tegelijkertijd hecht de Tafel er aan iedereen goed te informeren. Meteen na de Tafelbijeenkomsten wordt informatie naar buiten gebracht: zoals een lijst met besluiten en een nieuwsbericht. Het vergaderverslag wordt zo snel mogelijk op de site geplaatst.

Hoe blijf ik op de hoogte van wat de Tafel doet?

Via deze website kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief, die u maximaal een keer in de maand per mail ontvangt. Op de site vindt u achtergrondinformatie, de agenda, besluiten, vergaderstukken, nieuwsberichten en gespreksverslagen. De Tafel organiseert ook openbare bijeenkomsten.

Hoe kom ik in contact met de voorzitters of deelnemers aan Tafel?

Via het contactformulier op deze website. Of via het secretariaat van de Dialoogtafel:
050-7527102 / info@dialoogtafelgroningen.gasberaad.nl