Vergaderingen

Dialoogtafel 16 oktober 2015

1. Opening 2. Punten ter vaststelling (B-agenda) – De werkgroep herstructurering heeft de Dialoogtafel een brief gestuurd over de voortgang van het herstructureringsprogramma. – Leefbaarheidsprogramma Energietransitie: de Natuur- & Milieufederatie Groningen heeft een voorstel opgesteld voor het Programma Energietransitie. We bespreken

Lees verder
Dialoogtafel 7 oktober 2015

Tijdens de vergadering van vanavond is er vooroverleg geweest tussen de maatschappelijke organisaties, CVW en NAM, ter voorbereiding op het overleg met de Nationaal Coördinator Groningen op vrijdag 16 oktober 2015.

Lees verder
Dialoogtafel 3 september 2015

Belangrijk agendapunt was de toekomst van de Dialoogtafel. Hier is uitgebreid bij stilgestaan met een positief resultaat. Verder zijn de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder claimanten van de NAM gepresenteerd. Directeur Peter Kruyt lichtte de voortgang van het CVW toe. Het evaluatieverslag van de Commissie Bijzondere Situaties is kort besproken. En Nationaal Coördinator Hans Alders was aanwezig om te vertellen over zijn vorderingen.

Lees verder
Dialoogtafel 29 juni 2015

APPINGEDAM – Het functioneren van de Dialoogtafel is onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen. Over het rapport wordt op 29 juni gesproken. Ook wordt geld uitgetrokken voor leefbaarheidsplannen van gemeenten. En is Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders aanwezig om een update te geven van zijn werkzaamheden.

Lees verder
Dialoogtafel 21 mei 2015

WINSUM – Opnieuw is kwartiermaker Hans van der Vlist aanwezig om de Tafel op de hoogte te brengen van de vorderingen bij de Overheidsdienst Groningen. Ook spreekt de Tafel onder meer over de knelpunten bij de schadeafhandeling.

Lees verder
Dialoogtafel 16 april 2015

LOPPERSUM – De Dialoogtafel vergadert in Loppersum onder meer over het programma voor bouwkundig versterken. Ook de stand van zaken rondom de nieuwe overheidsdienst Groningen en de komst van de Nationaal Coordinator staan op de agenda.

Lees verder
Dialoogtafel 9 maart 2015

DELFZIJL – De Onderzoeksraad voor de Veiligheid licht aan Tafel het rapport over de rol van veiligheid bij de gaswinning in Groningen toe. En de Tafel spreekt over een aantal knelpunten in de schadeafhandeling waarvoor snel een oplossing moet komen.

Lees verder
Dialoogtafel 9 februari 2015

SLOCHTEREN – De Tafel sprak onder meer over de aanstelling van de Nationaal Coördinator Groningen en andere aanvullende afspraken met de regio die minister Kamp op 9 februari bekendmaakte.

Lees verder
Dialoogtafel 12 januari 2015

GRONINGEN – Minister Kamp licht zijn gaswinningsbesluit toe aan de Dialoogtafel van 12 januari. Ook bespreekt de Tafel de eisen waaraan het nieuwe schadeafhandelingsproces van het Centrum Veilig Wonen (CVW) moet voldoen.

Lees verder
Dialoogtafel 2 december 2014

TEN BOER – Op de agenda staat onder meer de verbetering van de waardedalingsregeling en het onderzoek naar de effecten van aardbevingen op de woningmarkt.

Lees verder