Dialoogtafel 3 september 2015

Locatie: Uithuizen
Besluitenlijst: Besluitenlijst-3-sept.pdf
Verslag: Verslag-Dialoogtafel-3-september-2015.pdf
Tafel in het kort: De-Tafel-van-3-september-2015-in-het-kort.pdf

1. Opening

2. Punten ter vaststelling (B-agenda)

Waardevermeerdering
Voorgesteld wordt om de tijdelijke regeling waardevermeerdering aan te passen zodat
– collectieve aanvragen mogelijk zijn en
– een deel van het budget beschikbaar is voor corporaties, voor maatregelen aan huurwoningen

3. Mededelingen / ingekomen post
– De Dialoogtafel pleit voor duidelijke en begrijpelijke termen in de communicatie over ‘versterking’. We hebben hier een voorstel voor gedaan. In een brief laat minister Kamp weten het voorstel over te nemen.
– Op 14 september is er een informatiebijeenkomst voor de deelnemers van de Dialoogtafel over het Woningmarktonderzoek. Er komen ook informatieavonden voor bewoners.
– De Groninger Bodembeweging heeft de Dialoogtafel laten weten haar deelname te beëindigen. De Dialoogtafel heeft dit bevestigd.

4. Tevredenheidsonderzoek schadeafhandeling NAM
In opdracht van de Dialoogtafel deed onderzoeksbureau APE onderzoek naar de tevredenheid over de schadeafhandeling door de NAM. Tijdens de vergadering presenteert APE de resultaten uit het rapport.

5. Voortgang CVW
Directeur Peter Kruyt van het CVW brengt de tafel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij het CVW.

6. Evaluatie Commissie Bijzondere Situatie
Het functioneren van de Commissie Bijzondere Situaties (CBS) is geëvalueerd. Tijdens de vergadering licht CBS-voorzitter de heer Aartsen het evaluatieverslag toe. Ook verkent de Tafel hoe het werk van de Commissie het beste kan worden voortgezet.

7. Nationaal Coördinator Groningen
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders gaat in op de voortgang van zijn meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

8. Toekomst van de Dialoogtafel
We praten verder over de toekomst van de tafel. Dit doen we naar aanleiding van het eindrapport ‘Dialoogtafel: woorden én daden’ van de Rijksuniversiteit Groningen en de reacties daarop van de gemeenten, provincie en de brief en het statement van de  maatschappelijke organisaties. Ook bespreken we de invulling van het voorzitterschap.
Zie ook het persbericht van de maatschappelijke organisaties dat eerder deze week al uit ging. Tijdens de vergadering wordt een Q&A uitgedeeld waarin duidelijk is uitgelegd wat het voorstel van de maatschappelijke organisaties betekent.

9. Vaststellen besluitenlijst

10. Rondvraag

11. Sluiting