Waardevermeerdering

Tijdelijke regeling voor waardevermeerdering

Vanaf 6 november 2014 is de tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen van kracht. Met die regeling kunnen huiseigenaren in 11 Groningse gemeenten een tegemoetkoming van maximaal 4000 euro krijgen voor energiebesparende- of opwekkende maatregelen.

De tijdelijke regeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de waarde van huizen en als stimuleringsregeling voor mensen die een (nieuwbouw)woning hebben gekocht of gaan kopen in het gebied waarvoor deze regeling is opengesteld.

Kom ik in aanmerking?
Om gebruik te kunnen maken van de regeling, moet u een eigenaar zijn van een woning in een van de volgende gemeenten:
Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer, De Marne, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde.
Daarnaast moet u voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

*U heeft een schriftelijk advies gekregen van een door de NAM aangewezen inspecteur voor bouwkundig versterkende maatregelen (meer info)
*U bent eigenaar van een woning waaraan NAM of CVW een aardbevingsschade van tenminste 1000 euro heeft vastgesteld in de categorie a of b (meer info)
*U heeft een woning gekocht op of na 17 januari 2014
*U heeft een woning opgeleverd gekregen op of na 17 januari 2014

Voor welke maatregelen geldt de vergoeding?

* dak-, vloer- en gevelisolatie;
* muurisolatie;
* HR++(+) glas of isolerend glas voor monumenten;
* kozijnen vereist voor HR++(+) glas of kozijnen vereist voor isoleren glas voor monumenten;
* combiketel met hoog rendement inclusief vereiste verwarmingselementen en leidingen, voor zover niet aanwezig;
* (micro) HRe ketel;
* HR luchtverwarming;
* zonnepanelen en zonnecollectoren;
* zonneboiler;
* pelletkachel;
* warmtepomp;
* infraroodpanelen;
* warmte- koudeopslag;
* technieken voor warmteterugwinning;
* lage temperatuurverwarming;
* energiezuinige vloerverwarmingspomp;
* device te koppelen aan ‘slimme’ meter.
* een Energie Prestatie Advies (meer info)

dialoogtafel027

Hoe en waar dien ik een aanvraag in?
Deze tijdelijke regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), een samenwerkingsverband van de drie Noordelijke provincies dat veel ervaring heeft met het verstrekken van subsidies. U kunt een aanvraag indienen via de website van het SNN.

Waar kan ik terecht voor advies?
Als u niet zo goed weet welke maatregelen passen bij uw woonsituatie, dan kunt u contact opnemen met energiecoach Arnold de Groot op telefoonnummer: 085-0033332

Hoe lang geldt deze regeling?
De regeling geldt vanaf 17 januari 2014. Dus huiseigenaren die na die datum al energiebesparende maatregelen hebben getroffen en betaald kunnen (een deel van) hun geld terugkrijgen. Voor die datum is gekozen omdat toen het Akkoord Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen is getekend, waar deze regeling deel van uit maakt. De tijdelijke regeling geldt totdat er een definitieve regeling is voor waardevermeerdering van woningen.

Waar kan ik terecht voor informatie en vragen?
U kunt met het SNN bellen op werkdagen van 9 tot 17 uur op telefoonnummer: 050-5224924
Of mailen naar: waardevermeerdering@snn.eu

Hoe is het juridisch geregeld?
Met instemming van de deelnemers van de Dialoogtafel en na raadpleging van Provinciale Staten, hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen de regeling formeel vastgesteld. De uitvoering van de regeling is door GS opgedragen aan het SNN. Dat betekent dat het SNN beslist op aanvragen e.d. Wanneer u het niet eens bent met zo’n  besluit over uw subsidie of de weigering daarvan, kunt u terecht bij het SNN. Dat dan advies vraagt aan de commissie beroep en bezwaar van het SNN.

Hoe zit het met de definitieve regeling?
Er is een tijdelijke regeling opgesteld om bewoners tegemoet te komen die al aan het verbouwen zijn (geweest). Een werkgroep van de Dialoogtafel is begonnen met het uitwerken van een definitieve regeling. De regeling voor waardevermeerdering komt voort uit een van de adviezen van de commissie Meijer, die een plan maakte voor een ‘duurzame toekomst voor Noordoost Groningen.’ Zij stelde voor te investeren in energiebesparende maatregelen. Huizen stijgen daardoor in waarde en de energierekening daalt. De regeling is ook gebaseerd op het akkoord Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen dat negen gemeenten, de provincie, het Rijk en NAM in januari 2014 sloten.